Obrazek w tle dla Przyszpitalna Poradnia Neonatologiczna

Przyszpitalna Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Przy Klinice Noworodków prężnie działa Poradnia Neonatologiczna finansowana przez NFZ. Skierowanie do Poradni Neonatologicznej wydawane jest w dniu wypisu z Oddziału. Skupia ona dzieci wymagające kontroli po wypisie z Oddziału. W szczególności otacza opieką wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego. Podczas wizyty kontrolujemy masę ciała dziecka, tempo wzrostu, oceniamy stopień rozwoju, żywienie, pielęgnację. Zbieramy szczegółowy wywiad z rodzicami odnośnie przebiegu dalszego leczenia po wypisie ze Szpitala, a w razie potrzeby wykonujemy dodatkowe badania oraz kierujemy do specjalistów innych dziedzin, jeżeli stan dziecka tego wymaga.

Kierownikiem Przyszpitalnej Poradni neonatologicznej jest lek. Małgorzata Pelc.

UNICEF

Jesienią 2022 roku profesjonaliści pracujący na co dzień w Klinice Noworodków zaangażowali się w projekt UNICEF i Fundacji Bank Mleka Kobiecego „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie”, który koncentruje się na zapewnieniu pomocy laktacyjnej, fizjoterapeutycznej i logopedycznej mamom i dzieciom z problemami w zakresie żywienia. Mamy i ich dzieci w kryzysie żywieniowym mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego zespołu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 866 63 48 lub 17 866 63 42.

Bank Mleka Kobiecego

W grudniu 2018 roku został otwarty Bank Mleka Kobiecego.

Najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko własnej matki, czasem jednak u mam dzieci urodzonych przedwcześnie dochodzi do opóźnienia laktogenezy II i w pierwszych dobach życia dziecka nie ma pokarmu lub ilość pokarmu jest niewystarczająca dla potrzeb dziecka. Takim maluszkom, których nie można nakarmić pokarmem własnej mamy, podaje się mleko z Banku Mleka Kobiecego. Jest ono lepiej przyswajalne niż mleko modyfikowane, u wcześniaków i noworodków hipotroficznych zmniejsza ryzyko zachorowania na martwicze zapalenie jelit.

Skąd bierze się mleko w Banku Mleka?

Mleko uzyskuje się od honorowych dawczyń mleka – matek, które produkują więcej mleka niż potrzebują ich własne dzieci.

Kto może zostać dawczynią?

Zdrowa, pełnoletnia kobieta, karmiąca własne dziecko piersią; która wyraziła zgodę na przekazanie nadwyżek mleka na rzecz Banku Mleka.

Z kandydatką przeprowadzany jest wywiad medyczny, w którym pacjentka pytana jest o przebieg ciąży i porodu, przebyte choroby, przyjmowane leki, styl życia, narażenia na związki toksyczne, stosowanie używek.

U każdej kandydatki pobierane są badania serologiczne krwi w celu wykluczenia chorób wirusowych. Pobierany jest również pokarm w celu oceny ewentualnej obecności bakterii.

Kandydatka informowana jest o konieczności dbania o higienę, sposobie odciągania i przechowywania pokarmu oraz używania sprzętu laktacyjnego i jego dezynfekcji.

Czy mleko z Banku Mleka jest bezpieczne?

Tak, mleko z Banku Mleka jest bezpieczne. Pozyskuje się je od zdrowych kobiet. Mleko jest poddawane procesowi pasteryzacji i przebadane na obecność bakterii.

Kto może być karmiony mlekiem z Banku Mleka?

  • noworodki lub niemowlęta, których Rodzice lub Prawni Opiekunowie wyrazili świadomą zgodę na podaż mleka z Banku Mleka Kobiecego,
  • noworodki lub niemowlęta matek, u których wystąpiły brak lub niedobór pokarmu oraz dzieci matek, u których występują przeciwwskazania do karmienia własnym pokarmem,
  • noworodki przedwcześnie urodzone – minimalne żywienie troficzne, a w razie konieczności również ich dalsze żywienie, żywienie dzieci pozostających w stanie ciężkim,
  • noworodki donoszone pozostające w stanie ciężkim,
  • noworodki i niemowlęta przed i po operacji,
  • dzieci pozostające pod opieką hospicjum,
  • w sytuacjach niedoboru pokarmu również noworodki zdrowe.

Równocześnie z podażą mleka bankowego dzieciom, matki mają pomoc w prawidłowej stymulacji laktacji oraz zapewniona jest pomoc przy odciąganiu pokarmu.

Mleko z Banku Mleka Kobiecego jest podawane dzieciom wyłącznie w trakcie pobytu w oddziałach szpitalnych (intensywnej opieki, noworodkowym, chirurgicznym). Szpital nie prowadzi sprzedaży mleka dla osób indywidualnych.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.