Obrazek w tle dla Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego

Informacja dla Pacjentów

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek, wtorek: 07:00 – 14:35,
  • piątek: 09:00 – 14:00.

Od lutego 2012 roku w Klinicznym Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy Klinicznym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Poradni Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych działa Zespół Leczenia Środowiskowego.

Zespół Leczenia Środowiskowego jest to nowa forma opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia osobowości i nastroju).

Celem opieki środowiskowej jest poprawa stanu zdrowia pacjenta – zapobieganie nawrotom choroby i zmniejszenie liczby hospitalizacji. Osiągniecie tego założenia jest możliwe dzięki stosunkowo częstym kontaktom z pacjentem, jego rodziną i najbliższym otoczeniem. Rehabilitacja taka ma również za zadanie poprawę funkcjonowania psychospołecznego – zdobycie większej samodzielności, pokonywanie izolacji społecznej.


Spotkania odbywają się zarówno w domu pacjenta, jak i w siedzibie Zespołu. Terapeuci utrzymują stały kontakt z pacjentem, jego rodziną oraz innymi instytucjami np. szpital, opieka społeczna, organizacje społeczne. W skład Zespołu wchodzi lekarz psychiatra, psycholog i pracownik socjalny

Zespół Leczenia Środowiskowego w ramach NFZ udziela następujących świadczeń:

  • Postępowanie diagnostyczne psychiatryczne i psychologiczne;
  • Postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja.
  • Poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in. edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin.
  • Pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.