Obrazek w tle dla Centralna Pracownia Edoskopowa

Centralna Pracownia Edoskopowa

 • Informacje
 • Kadra

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

W  pracowni endoskopowej znajduje się łącznie trzy gabinety zabiegowe, w których wykonywane są badania i wysokospecjalistyczne zabiegi endoskopowe:

 1. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), czyli endoskopowe zabiegi na przewodach żółciowych oraz trzustkowych (leczenie kamicy oraz zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych):
  • protezowanie dróg żółciowych protezami plastikowymi i SEMS
  • leczenie zwężeń dróg żółciowych prądem o częstotliwości radiowej (eRFA)
  • endoskopowa cholangioskopia (SpyGlass)
 2. Gastroskopia i kolonoskopia:
  • gastroskopia i kolonoskopia diagnostyczna;
  • endoskopowe usuwanie polipów przewodu pokarmowego;
  • tamowanie krwawień do światła przewodu pokarmowego;
  • leczenie zmian naczyniowych i popromiennych przewodu pokarmowego poprzez koagulację przy użyciu plazmy argonowej (APC);
  • rozszerzanie zwężeń przełyku w leczeniu m.in. achalazji, zwężeń pozapalnych i nowotworowych;
  • rozszerzanie zwężeń pozapalnych jelit;
  • opaskowanie żylaków przełyku i obliteracja żylaków żołądka;
  • zakładanie protez samorozprężalnych do przewodu pokarmowego;
  • endoskopowe zakładanie stomii odżywczych do żołądka (PEG).
 3. Endosonografia (EUS) i ultrasonografia (USG):
  • endosonografia i ultrasonografia diagnostyczna (w tym biopsje zmian ogniskowych trzustki i wątroby oraz biopsje wątroby);
  • endosonografia i ultrasonografia zabiegowa (endoskopowe drenaże wewnątrzbrzusznych zbiorników płynowych);
  • zabiegi obliteracji żylaków żołądka pod kontrolą EUS z użyciem coili naczyniowych i kleju tkankowego
  • RFA (ang. radiofrequency ablation) – termoablacja guzów trzustki pod kontrolą EUS.
  • przezskórny drenaż dróg żółciowych;

W trosce o należyte przygotowanie do zabiegów prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń.

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) – przygotowanie
 1. W dniu zabiegu, aż do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Pacjent musi być na czczo.
 2. Jeśli w trakcie badania ECPW wykonano zabiegi diagnostyczno-lecznicze (drenaż, biopsja, neurolizasplotu trzewnego i inne) pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym na około 24 godzinnej obserwacji. W rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność przedłużenia hospitalizacji. W większości przypadków pacjenci w pierwszej dobie po zabiegu wypisywani są do domu lub przekazywani do macierzystych oddziałów szpitalnych celem dalszego leczenia.
 3. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np.  nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody, a zapas leków wziąć ze sobą na wypadek hospitalizacji.
 4. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka. W dniu badania nie należy przyjmować porannej dawki insulin i doustnych leków hipoglikemizujących. W przypadku przyjmowania leków przeciwcukrzycowych wskazane jest wykonanie badania w godzinach przedpołudniowych.
 5. W zależności od rodzaju leku, osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny zastosować jeden z poniższych schematów:
  • Acenocumarol WZF, Sintrom, Warfin – odstawić na 5-7 dni przed badaniem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane) lub ustalić inny sposób postępowania. Do wykonania badania niezbędny jest aktualny i prawidłowy (wykonany 1, 2 dni przed badaniem) wynik INR. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą  zawarte w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
  • Dabigatran (Pradaxa) – leczenie należy przerwać na 2-4 dni przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania.  Do badania pacjent powinien mieć prawidłowe parametry układu krzepnięcia.
  • Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana), Rywaroksaban (Xarelto) – leczenie należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania. Na badanie należy zgłosić się z aktualnymi i prawidłowymi badaniami układu krzepnięcia.
  • Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polocard, Acard, Acesan i inne preparaty), tiklopidyna (Aclotin, Ticlo i inne preparaty), klopidogrel (Areplex, Plavix, Clopidix i inne preparaty), tikagrelol (Brilique),  prasugrel (Efient)  – na 7 dni przed planowanym badaniem należy przerwać przyjmowanie leków po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą  zawarte w karcie.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny dokument tożsamości).
 2. Skierowanie do szpitala
 3. Prosimy o przyniesienie wyników aktualnych badań: morfologia, układ krzepnięcia, grupa krwi
 4. Prosimy przygotować spis przyjmowanych leków
 5. Prosimy przynieść dokumentację medyczną: poprzednie wyniki badań endoskopowych, karty wypisowe ze szpitala,opisy USG,TK,MR.
 6. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
Gastroskopia – przygotowanie
 1. W dniu zabiegu, aż do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Pacjent musi być na czczo.
 2. Jeśli w trakcie badania gastroskopii wykonano zabiegi diagnostyczno-lecznicze (polipektomia dużych zmian, opaskowanie żylaków przełyku, tamowanie krwawienia) pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym na około 24 godzinnej obserwacji. W rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność przedłużenia hospitalizacji. W większości przypadków pacjenci w pierwszej dobie po zabiegu wypisywani są do domu lub przekazywani do macierzystych oddziałów szpitalnych celem dalszego leczenia.
 3. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody, a zapas leków wziąć ze sobą na wypadek hospitalizacji.
 4. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka. W dniu badania nie należy przyjmować porannej dawki insulin i doustnych leków hipoglikemizujących. W przypadku przyjmowania leków przeciwcukrzycowych wskazane jest wykonanie badania w godzinach przedpołudniowych.
 5. W zależności od rodzaju leku, osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny zastosować jeden z poniższych schematów:
  • Acenocumarol WZF, Sintrom, Warfin – odstawić na 5-7 dni przed badaniem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane) lub ustalić inny sposób postępowania. Do wykonania badania niezbędny jest aktualny i prawidłowy (wykonany 1-2 dni przed badaniem) wynik INR. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą  zawarte w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
  • Dabigatran (Pradaxa) – leczenie należy przerwać na 2-4 dni przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania.  Do badania pacjent powinien mieć prawidłowe parametry układu krzepnięcia.
  • Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana), Rywaroksaban (Xarelto) – leczenie należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania. Na badanie należy zgłosić się z aktualnymi i prawidłowymi badaniami układu krzepnięcia.
  • Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polocard, Acard, Acesan i inne preparaty), tiklopidyna (Aclotin, Ticlo i inne preparaty), klopidogrel (Areplex, Plavix, Clopidix i inne preparaty), tikagrelol (Brilique), prasugrel (Efient) – na 7 dni przed planowanym badaniem należy przerwać przyjmowanie leków po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą zawarte w karcie wypisowej.

Wymagane dokumenty: 

 1. Skierowanie do pracowni endoskopowej.
 2. Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny dokument tożsamości).
 3. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą
 4. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych,USG,TK,MR. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Wskazane jest zabranie ze sobą tych leków na wypadek hospitalizacji.

UWAGA:

Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w znieczuleniu, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w dniu zabiegu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu.

Endosonografia (EUS) – przygotowanie
 1. W dniu zabiegu, aż do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Pacjent musi być na czczo.
 2. Jeśli w trakcie badania EUS wykonano zabiegi diagnostyczno-lecznicze (drenaż, biopsja, neuroliza splotu trzewnego i inne ) pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym na około 24 godzinnej obserwacji. W rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność przedłużenia hospitalizacji. W większości przypadków pacjenci w pierwszej dobie po zabiegu wypisywani są do domu lub przekazywani do macierzystych oddziałów szpitalnych celem dalszego leczenia.
 3. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np.  nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody, a zapas leków wziąć ze sobą na wypadek hospitalizacji.
 4. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka. W dniu badania nie należy przyjmować porannej dawki insulin i doustnych leków hipoglikemizujących. W przypadku przyjmowania leków przeciwcukrzycowych wskazane jest wykonanie badania w godzinach przedpołudniowych.
 5. W zależności od rodzaju leku, osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny zastosować jeden z poniższych schematów:
  • Acenocumarol WZF, Sintrom, Warfin – odstawić na 5-7 dni przed badaniem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane) lub ustalić inny sposób postępowania. Do wykonania badania niezbędny jest aktualny i prawidłowy (wykonany 1, 2 dni przed badaniem) wynik INR. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą  zawarte w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
  • Dabigatran (Pradaxa) – leczenie należy przerwać na 2-4 dni przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania.  Do badania pacjent powinien mieć prawidłowe parametry układu krzepnięcia.
  • Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana), Rywaroksaban (Xarelto)- leczenie należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania. Na badanie należy zgłosić się z aktualnymi i prawidłowymi badaniami układu krzepnięcia.
  • Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polocard, Acard, Acesan i inne preparaty), tiklopidyna (Aclotin, Ticlo i inne preparaty), klopidogrel (Areplex, Plavix, Clopidix i inne preparaty), tikagrelol (Brilique),  prasugrel (Efient)  – na 7 dni przed planowanym badaniem należy przerwać przyjmowanie leków po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą  zawarte w karcie.
 6. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej  dokumentacji medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis.
 7. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

Wymagane dokumenty: 

 1. Skierowanie do szpitala.
 2. Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny dokument tożsamości).
 3. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą
 4. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych,USG,TK,MR. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Wskazane jest zabranie ze sobą tych leków na wypadek hospitalizacji.
Kolonoskopia – przygotowanie

Do przygotowania do badania potrzebny jest lek czyszczący jelito. Jest to lek dostępny na receptę. Proszę poprosić lekarza kierującego na badanie o przepisanie recepty na ten lek.

Wymagane dokumenty: 

 1. Skierowanie do pracowni endoskopowej.
 2. Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny dokument tożsamości).
 3. Prosimy przygotować spis przyjmowanych leków
 4. Prosimy przynieść dokumentację medyczną: poprzednie wyniki badań endoskopowych, karty wypisowe ze szpitala,USG,TK,MR.
 5. Jeśli badanie będzie wykonywane w znieczuleniu należy zapewnić opiekę osoby towarzyszącej, która w dniu badania musi być obecna przy wypisie pacjenta.

Przygotowanie do kolonoskopii:

 1. W dniu zabiegu, aż do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Pacjent musi być na czczo.
 2. Jeśli w trakcie badania kolonoskopii wykonano zabiegi diagnostyczno-lecznicze (polipektomia dużych zmian, tamowanie krwawienia) pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym na około 24 godzinnej obserwacji. W rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność przedłużenia hospitalizacji.
 3. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody, a zapas leków wziąć ze sobą na wypadek hospitalizacji.
 4. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka. W dniu badania nie należy przyjmować porannej dawki insulin i doustnych leków hipoglikemizujących. W przypadku przyjmowania leków przeciwcukrzycowych wskazane jest wykonanie badania w godzinach przedpołudniowych.
 5. W zależności od rodzaju leku, osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny zastosować jeden z poniższych schematów:
  • Acenocumarol WZF, Sintrom, Warfin – odstawić na 5-7 dni przed badaniem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane) lub ustalić inny sposób postępowania. Do wykonania badania niezbędny jest aktualny i prawidłowy (wykonany 1-2 dni przed badaniem) wynik INR. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą  zawarte w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
  • Dabigatran (Pradaxa) – leczenie należy przerwać na 2-4 dni przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania.  Do badania pacjent powinien mieć prawidłowe parametry układu krzepnięcia.
  • Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana), Rywaroksaban (Xarelto) – leczenie należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lek zamienić na podawaną podskórnie heparynę drobnocząsteczkową lub ustalić inny sposób postępowania. Na badanie należy zgłosić się z aktualnymi i prawidłowymi badaniami układu krzepnięcia.
  • Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polocard, Acard, Acesan i inne preparaty), tiklopidyna (Aclotin, Ticlo i inne preparaty), klopidogrel (Areplex, Plavix, Clopidix i inne preparaty), tikagrelol (Brilique), prasugrel (Efient) – na 7 dni przed planowanym badaniem należy przerwać przyjmowanie leków po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Dalsze informacje o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będą zawarte w karcie wypisowej.

UWAGA:

Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w znieczuleniu, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w dniu zabiegu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu.

Godziny pracy:

Centralna Pracownia Endoskopowa: poniedziałek – piątek – 07:00 – 17:30

Centralna Pracownia Endoskopowa sekretariat: poniedziałek – piątek – 07:00 – 14:30

dr n. med. Łukasz Krupa - zdjęcie
Zastępca Kierownika Kliniki, Kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej
dr n. med. Łukasz Krupa

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.