Obrazek w tle dla Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia zapewnia sprawne funkcjonowanie jednostki ochrony zdrowia poprzez zabezpieczenie sterylnych narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań, spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych, jak również bezpieczeństwa procesu terapeutycznego w odniesieniu do ryzyka występowania zakażeń szpitalnych.

Posiadane urządzenia umożliwiają wykonywanie procesów sterylizacji nisko i wysokotemperaturowej. Zarówno sterylizator na tlenek etylenu jak i sterylizatory parowe wyposażone są w system rejestrujący parametry procesów, wykrywania i sygnalizowania ewentualnych błędów bądź awarii. Centralna Sterylizatornia prowadzi dokumentację przy pomocy, której może przedstawić prawidłowość prowadzonych procedur i procesów oraz skuteczność sterylizacji.

Personel Centralnej Sterylizatorni stanowią technicy sterylizacji medycznej -pracownicy wykwalifikowani, odpowiedzialni, doświadczeni, systematyczne podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.

Kierownik Centralnej Sterylizatorni – mgr Maria Czechowicz

Zadania Centralnej Sterylizatorni:

  • przyjmowanie zestawów narzędzi, pojedynczych narzędzi i sprzętu medycznego,
  • poddawanie procesowi sterylizacji dostarczonego materiału,
  • nadzór i kontrola procesów sterylizacji wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
  • prowadzenie dokumentacji procesów sterylizacji,
  • współpraca z Klinikami i Blokami Operacyjnymi w zakresie przygotowania materiału do sterylizacji oraz szkolenia personelu,
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Centralnej Sterylizatorni.

Centralna Sterylizatornia funkcjonuje w systemie dziennym od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 19.00.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.