Obrazek w tle dla Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki panel badań z zakresu:

 • chemii klinicznej,
 • immunochemii,
 • analityki ogólnej,
 • hematologii,
 • bakteriologii,
 • serologii,
 • koagulologii.

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, w którym to oceniane są parametry z zakresu chemii klinicznej oraz w Powszechnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, w którym oceniana jest poprawność oznaczeń parametrów z zakresu hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, równowagi kwasowo-zasadowej oraz immunochemii. Obydwa programy oceny jakości prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Ponadto KZDL uczestniczy w programach międzynarodowych:

 • Labquality ,w którym oceniane są badania wykonywane metodą suchej chemii,
 •  RIQAS – program kardiologiczny i immunochemiczny,
 • Sysmex International Quality – program hematologiczny.

KZDL uczestniczy w sprawdzianach jakości badań bakteriologicznych “POLMICRO” organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

Biorąc udział w sprawdzianach międzynarodowych i międzylaboratoryjnych Laboratorium uzyskuje certyfikaty i zaświadczenia świadczące o poprawności wykonywanych i ocenianych w danym programie badań.

KZDL wykonuje odpłatnie badania dla instytucji oraz klientów indywidualnych zgłaszających się bezpośrednio do laboratorium.
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przyjmuje klientów indywidualnych od 7:30 do 20:00 (Uwaga! Pobieranie krwi żylnej od 7:30 do 11:00 w dni powszednie).

Personel:

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnejmgr anal. med. Beata Wasilewska

Diagności laboratoryjni:

 • Kierownik Pracowni Bakteriologii,
 • Kierownik Pracowni Serologii z Bankiem Krwi,
 • starszy asystent – 5,
 • asystent – 1,
 • młodszy asystent – 9.

Technicy:

 • Kierownik Zespołu Techników,
 • 24 techników analityki medycznej,
 • Starszy laborant – 3,
 • Laborant – 1,
 • Pomoc laboratoryjna – 2,
 • Pielęgniarka – 2.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.