Obrazek w tle dla Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Informacje
 • Kadra

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Tomografii Komputerowej (parter budynek A).

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzi. 07:00 do 14:30.

Rejestracja na badania:

 • tomografia komputerowa,
 • USG z poradni przyszpitalnych,
 • RTG.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (parter budynek I)

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:30.

Rejestracja na badania:

 • rezonans magnetyczny

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy Podkarpackim Centrum Onkologii (parter budynek I)

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:30

Rejestracja na badania:

 • USG z przychodni onkologicznej i poradni przyszpitalnych,
 • RTG,
 • mammografia,
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe,
 • biopsje gruboigłowe,
 • biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią (pod kontrolą USG lub stereotaksji).

Rejestracja na badania z zakresu diagnostyki pogłębionej z programu profilaktycznego raka piersi odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:00.

Pracownie

PRACOWNIE RTG:

W Klinicznym Zakładzie Radiologii znajdują się 4 pracownie wyposażone w:

 • aparat RTG ze ściankami Multix Siemens,
 • aparat RTG cyfrowy telekomando Luminos Siemens,
 • aparat RTG typu ramię C Cios Alpha Siemens,
 • aparat cyfrowy DRX-Ascend Carestream (pracownia RTG przy Centrum Onkologii).

W pracowniach wykonywany jest pełen panel badań diagnostycznych konwencjonalnych, badania kontrastowe oraz badania ECPW przy współpracy z lekarzami z Kliniki Gastroenterologii

PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

W Klinicznym Zakładzie Radiologii znajdują się 2 pracownie TK wyposażone w aparaty:

 • tomograf komputerowy Somatom Definition AS Siemens 64-rzędowy ze strzykawką automatyczną,
 • tomograf komputerowy Somatom Definition AS Siemens 64-rzędowy ze strzykawką automatyczną (pracownia przy Centrum Onkologii).

W pracowniach wykonywany jest pełen zakres badań TK dla pacjentów Szpitala i Centrum Onkologii (planowania radioterapii), pacjentów poradni przyszpitalnych, pacjentów Izby Przyjęć oraz jednostek z którymi została podpisana stosowna umowa.

Od kilku lat w naszych pracowniach TK podajemy dokanałowo pacjentom lek Nusinersen w leczeniu SMA.

Ponadto wykonywane są zabiegi interwencyjne pod kontrolą TK, głównie biopsje płuc i zmian zlokalizowanych zaotrzewnowo.

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO:

W Klinicznym Zakładzie Radiologii działa pracowonia rezonansu magnetycznego wyposażona w aparat 1,5T Magnetom Avanto Siemens ze strzykawką automatyczną.

PRACOWNIA MAMMOGRAFII:

Pracownia wyposażona jest w cyfrowy aparat mammograficzny Mammomat Inspiration Siemens. Badania są wykonywane u pacjentek ze skierowaniami z poradni przyszpitalnych oraz hospitalizowanych w naszej Klinice.

Realizujemy również badania z zakresu populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi (etap podstawowy i pogłębiony) – bezpłatne badanie dotyczy kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały badania mammografii.
Do wykonania badania pacjentka nie potrzebuje skierowania od lekarza.

PRACOWNIE USG:

W Zakładzie funkcjonuje 5 pracowni ultrasonograficznych wyposażone w aparaty Toshiba Xario i Toshiba Aplio.
W pracowniach wykonywany jest szereg badań:

 • USG jamy brzusznej i miednicy,
 • szyi, tarczycy, ślinianek,
 • węzłów chłonnych, piersi, moszny, tkanek miękkich,
 • badania dopplerowskie.

Pod kontrolą USG wykonywane są biopsje apsiracyjne cienkoigłowe celowane (BACC), biopsje gruboigłowe oraz biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią.

Badania – opisy

Pacjent zgłaszający się do Zakładu Radiologii powinien dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną wcześniej wykonywanych badań i zabiegów (karty informacyjne, opisy badań: USG, TK, MR i in. – włącznie z płytami CD/DVD na których zapisane są badania).

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK):

Jest badaniem nieinwazyjnym wykorzystującym promieniowanie X. W większości przypadków konieczne jest podanie dożylnie jodowego środka kontrastowego. W przypadku badań jamy brzusznej i miednicy konieczne jest również podanie doustne lub/i doodbytnicze środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania:

 1. Pacjent powinien zgłosić się na ustaloną godziną badania.
 2. W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien zgłosić się na czczo (przynajmniej 5-6 godzin nie należy przyjmować pokarmów).
 3. W dniu poprzedzającym badania i w dniu badania można pić wodę niegazowaną celem odpowiedniego nawodnienia organizmu.
 4. W przypadku badania miednicy pacjent powinien mieć pełny pęcherz moczowy.
 5. Stosowane na stałe leki powinny być przyjmowane bez zmian.
 6. W przypadku pacjentów leczonych na cukrzycę preparatami metforminy może być konieczne odstawienie leku, ale tylko po uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym.
 7. Do wykonania badania z podaniem dożylnie środka kontrastowego niezbędne są aktualne wyniki badań: poziom kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek) oraz poziom TSH (ocena czynności tarczycy)
 8. Jeśli to możliwe należy unikać wykonywania badań u kobiet w okresie rozrodczym w II połowie cyklu miesiączkowego, u których istnieje możliwość zapłodnienia
 9. Pacjenci u których w przeszłości wystąpiły reakcje niepożądane po dożylnym podaniu środka kontrastowego powinni zgłosić to personelowi pracowni przed wykonaniem badania.

Po badaniu:

 1. Pacjent przez około 30minut od zakończenia badania z podaniem środka kontrastowego pozostaje pod opieką personelu pracowni TK.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych reakcji po podaniu środka kontrastowego Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić to personelowi pracowni TK.
 3. Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin.

REZONANS MAGNETYCZNY (RM)

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjną metodą obrazowania wykorzystującą pole magnetyczne i fale o częstotliwości radiowej, nie wymaga użycia promieniowania rentgenowskiego. W części przypadków konieczne jest podanie środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania:

 1. W dniu poprzedzającym badanie należy wypić większą ilość płynów (wody niegazowanej) celem odpowiedniego nawodnienia organizmu.
 2. Na badanie pacjent powinien zgłosić się na czczo (przynajmniej 3 godziny nie należy przyjmować pokarmów).
 3. W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego należy dostarczyć do pracowni aktualne wyniki poziomu kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek)
 4. Przeciwwskazaniem do wykonania jest posiadanie ciała obcego zbudowanego
  z ferromagnetyków – każdy pacjent musi poinformować personel pracowni o posiadaniu: rozrusznika serca, neurostymulatora, sztucznej zastawki, stentów naczyniowych, metalowych ciał obcych lub metalowych implantów ortopedycznych – w tych przypadkach wymagane jest dostarczenie do pracowni MR dokumentacji dotyczącej zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany.
 5. Przed wejściem do pracowni pacjent powinien usunąć wszystkie elementy metalowe (biżuterię, spinki, zegarki, paski z metalowymi klamrami, klucze itp.); nie należy również wnosić kard kredytowych, telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych.
 6. W przypadku badania RM piersi: badanie powinno być wykonane między 5 a 14 dniem cyklu miesiączkowego, 3 miesiące po zakończeniu HTZ (lub antykoncepcji hormonalnej), 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej piersi oraz 12 miesięcy po zakończeniu radioterapii.

ULTRASONOGRAFIA (USG)

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej i miednicy:

 1. Pacjent na badanie powinien zgłosić się na czczo.
 2. W przypadku badań wykonywanych w godzinach popołudniowych nie powinno spożywać się pokarmów przez około 5-6 godzin.
 3. Pacjent może pić wodę niegazowaną.
 4. Do badania jamy brzusznej i miednicy pęcherz moczowy powinien być pełny.
 5. Przed badaniem nie należy żuć gumy i palić papierosów.

Badania USG szyi, tarczycy, piersi, obwodowych węzłów chłonnych, moszny, tkanek miękkich oraz badania dopplerowskie naczyń kończyn i naczyń dogłowowych nie wymagają od pacjenta specjalnego przygotowania.

BIOPSJE CIENKOIGŁOWE POD KONTROLĄ USG:

Badanie mające na celu pobranie materiału do badania cytologicznego.

Nie wymaga się od pacjenta szczególnego przygotowania do badania.

Pacjent na badanie powinien się zgłosić z kompletem dotychczas wykonywanych badań obrazowych – a przede wszystkim z aktualnym wynikiem badania USG.

BADANIA RTG:

Przygotowanie do badania RTG jamy brzusznej, miednicy, odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, urografii:

 1. W dniu poprzedzającym badanie należy stosować dietę lekkostrawną, należy unikać napojów gazowanych.
 2. W dniu badania pacjent powinien zgłosić się na czczo.
 3. W przypadku badań z użyciem dożylnie środka kontrastowego (urografia) należy dostarczyć aktualne wyniki badań: poziom kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek) oraz poziom TSH (ocena czynności tarczycy).

Pozostałe badania RTG nie wymagają specjalnego przygotowania.

MAMMOGRAFIA:

Jest to badania piersi wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie i umożliwiające rozpoznanie nieprawidłowych struktur w piersi, a przede wszystkim raka.

Przygotowanie na badania:

 1. Pacjentki miesiączkujące powinny zgłosić się na badanie w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego.
 2. Należy unikać stosowania antyperspirantów przed badaniem.

BIOPSJE PIERSI – GRUBOIGŁOWE, GRUBOIGŁOWE WSPOMAGANE PRÓŻNIĄ (pod kontrolą USG lub stereotaksji):

Przygotowanie do badania:

 1. Na badanie pacjentka powinna się zgłosić z kompletem badań (USG, mammografia, wyniki wcześniej wykonywanych biopsji).
 2. Należy dostarczyć aktualne parametry krzepnięcia krwi.
 3. W przypadku przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych należy je odstawić po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Po badaniu:

 1. Po badania na badaną pierś zakładany jest opatrunek uciskowy.
 2. Można stosować zimne okłady na okolicę rany celem zmniejszenia krwawienia
  i prawdopodobieństwa wystąpienia krwiaka.
 3. W przypadku dolegliwości bólowych można zastosować doustnie ogólnodostępne leki przeciwbólowe (z wyjątkiem polopiryny/aspiryny).
 4. Jeśli pojawi się utrzymująca się gorączka, duży obrzęk piersi lub duży krwiak na skórze pacjentka powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
dr n. med. Justyna Filipowska - zdjęcie
Kierownik Zakładu
dr n. med. Justyna Filipowska
lek. Grzegorz Probola - zdjęcie
Zastępca Kierownika Zakładu
lek. Grzegorz Probola
dr n. med. i n. o zdr. Danuta Pięciak-Kotlarz - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. i n. o zdr. Danuta Pięciak-Kotlarz
lek. Krzysztof Bełch - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Krzysztof Bełch
lek. Paweł Blajer - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Paweł Blajer
lek. Łukasz Chmielarz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Łukasz Chmielarz
lek. Sławomir Chrzanowski - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Sławomir Chrzanowski
lek. Agnieszka Dzija - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Agnieszka Dzija
lek. Małgorzata Grabska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Małgorzata Grabska
lek. Agata Gut-Lepiech - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Agata Gut-Lepiech
lek. Izabela Hoczela - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Izabela Hoczela
lek. Jarosław Homa - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Jarosław Homa
lek. Janusz Ilnicki - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Janusz Ilnicki
lek. Joanna Kłósek - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Joanna Kłósek
lek. Morad Kuchniak - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Morad Kuchniak
lek. Hanna Michalewicz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Hanna Michalewicz
lek. Katarzyna Miłto - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Katarzyna Miłto
lek. Damian Mnich - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Damian Mnich
lek. Anna Nowak - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Anna Nowak
lek. Ewa Osip - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Ewa Osip
lek. Piotr Szczupak - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Piotr Szczupak
lek. Bożena Szpunar - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Bożena Szpunar
lek. Justyna Wałachowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Justyna Wałachowska
lek. Hanna Zmarz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Hanna Zmarz
lek. Wojciech Głód - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Wojciech Głód
lek. Michał Janusz - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Michał Janusz
lek. Jaromir Kargol - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Jaromir Kargol
lek. Justyna Labiszak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Justyna Labiszak
lek. Mateusz Ławiński - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Mateusz Ławiński
lek. Małgorzata Perłowska-Górska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Małgorzata Perłowska-Górska
lek. Maciej Pluta - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Maciej Pluta
lek. Wiktor Płaza - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Wiktor Płaza
lek. Ewa Szajnik - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Ewa Szajnik
lek. Maciej Szczepaniak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Maciej Szczepaniak
lek. Magdalena Szlachta - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Magdalena Szlachta
lek. Anna Wlazło - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Anna Wlazło
lek. Michał Wojtanowski - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Michał Wojtanowski

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.