Obrazek w tle dla Nowa profesura w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Nowa profesura w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

8 maja 2024

Postanowieniem z dnia 29 lutego 2024 roku, prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med. Bogumiłowi Lewandowskiemu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Prof. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski urodził się we Włocławku. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim na kierunku stomatologicznym w Akademii Medycznej w Gdańsku. Po uzyskaniu dyplomu lekarza stomatologa trafił do Rzeszowa, gdzie rozpoczął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej. Równocześnie w ramach wolontariatu odbywał specjalizację I stopnia z chirurgii stomatologicznej w Poradni i Pododdziale Chirurgii Szczękowej wówczas Szpitala Wojewódzkiego.

W Rzeszowie rozpocząłem nowy rozdział mojego życia, w nowym i nieznanym mi zupełnie zakątku Polski, tłumaczy prof. Bogumił Lewandowski. – Pocieszeniem było dla mnie jedynie to, że jest to miasto wojewódzkie z możliwością na jego rozwój. Nowe perspektywy ciekawej, interesującej pracy spowodowały, że Rzeszów stał się miastem, w którym zamieszkałem na stałe. Stałem się rzeszowianinem trochę z konieczności, ale i ze świadomego wyboru. W 1999 roku, Rada Miasta Rzeszowa, uhonorowała mnie Nagrodą Miasta Rzeszowa II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki. 

W 1979 roku, prof. Lewandowski rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (obecnie USK w Rzeszowie), gdzie jest zatrudniony do chwili obecnej na stanowisku Kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W 1983 roku uzyskał specjalizacje II stopnia z chirurgii stomatologicznej, a w 1988 roku specjalizację z chirurgii szczękowej w Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później, pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Perczyńskiej-Partyki, obronił pracę doktorską pt. „Ocena kliniczna wybranych sposobów miejscowego leczenia krwawień po usunięciu zębów u chorych na hemofilię A”, również w Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, uzyskał w 2009 roku w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na podstawie pracy i kolokwium habilitacyjnego pt. „Optymalizacja postępowania chirurgiczno-stomatologicznego u chorych stosujących doustne antykoagulanty w oparciu o własne badania kliniczne i pomiar potencjału zeta”.

Poza USK w Rzeszowie, prof. Bogumił Lewandowski zatrudniony jest w Kolegium Nauk Medycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2005 – 2009 był adiunktem w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego UR. W 2009 roku w drodze konkursu, otrzymał powołanie na stanowisko Profesora UR. W latach 2009 – 2019 był dyrektorem Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego UR, a w latach 2010 – 2019, kierownikiem Katedry Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego UR. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kolegium Nauk Medycznych UR.     

Prof. Lewandowski kierował lub brał udział w wielu projektach badawczych. Był członkiem grup studyjnych między innymi: w Uniwersytecie w Saragossie w Hiszpanii (University of Zaragoza), podczas światowego Kongresu FDI Shenzen Chiny 2006, w Uniwersytecie Medycznym we Lwowie, a także nawiązał współprace z Towarzystwami Naukowymi Czech i Słowacji. Odbył staże naukowe w wielu ośrodkach, między innymi w Lublinie, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, autorem recenzji naukowych (również w języku angielskim) i promotorem 8 rozpraw doktorskich. Ponadto od 2001 roku jest Konsultantem wojewódzki w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej dla województwa podkarpackiego. Posiada odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, w tym: Medal Edukacji Narodowej 2016, Brązowy Krzyż Zasługi odznaczenie Prezydenta RP, Srebrny Krzyż Zasługi odznaczenie Prezydenta RP czy Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Nominacja profesorska jest uhonorowaniem mojej pracy naukowej, mówi prof. Lewandowski. – Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że koncepcja kliniki sprawdziła się, gdyż od małego pododdziału stworzyliśmy wysokospecjalistyczną klinikę, w której operuje się nowotwory i inne bardzo trudne przypadki onkologiczne. Powstało tu też wiele artykułów naukowych, doktoratów i jedna habilitacja. Największa satysfakcja zawodowa to przygotowanie kompetentnego zespołu oraz następcy. Mam wiele tematów do przemyślenia, lubię pracę ze studentami a promowanie chirurgii szczękowo-twarzowej jako specjalności medycznej w środowisku medycznym i w społeczeństwie jest dla mnie bardzo ważne. W tym zakresie czeka nas jeszcze trochę pracy.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.