Konkurs poprzedzający zawarcie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa

5 lutego 2024

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów,

działając na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2022. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza:

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa.

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:

od 04.03.2024 do 31.12.2025

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:

14 lutego 2024 r. do godz. 12.00

w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie (ul. Szopena 2,35-055 Rzeszów, budynek J, II piętro, pok.19 lub 25 – Dział Planowania, Organizacji i Nadzoru).

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:

14 lutego 2024 r. do godz. 13.15

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:

14 lutego 2024 r. o godz. 14.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rzeszow.pl.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT:

warunki-konkursu-ofert-ginekologia-i-poloznictwo.doc
0.14 MB

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.