Konkurs poprzedzający zawarcie umów z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej oraz onkologii laryngologicznej

28 listopada 2023

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów,

działając na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2022. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza:

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej oraz onkologii laryngologicznej.

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:

od 01.01.2024 do 31.12.2026

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:

12 listopada 2023 r. do godz. 12.00

w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie (ul. Szopena 2,35-055 Rzeszów, budynek J, II piętro, pok.19 lub 25 – Dział Planowania, Organizacji i Nadzoru).

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:

12 listopada 2023 r. do godz. 13.20

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:

12 listopada 2023 r. do godz. 14.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rzeszow.pl.

warunki-konkursu-ofert-otolaryngologia.doc
0.16 MB

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.