Nasz szpital

Wszystkie obiekty

Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Otolaryngologii

Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Otolaryngologii

Przejdź
Izba Przyjęć Psychiatryczna. Klinika Psychiatrii Ogólnej

Izba Przyjęć Psychiatryczna. Klinika Psychiatrii Ogólnej

Przejdź
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przejdź
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Przejdź
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Przejdź
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Przejdź
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Przejdź
Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną

Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną

Przejdź
Klinika Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej

Klinika Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej

Przejdź
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej

Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej

Przejdź
Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny

Przejdź
Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych

Przejdź
Przyszpitalna Konsultacyjna Poradnia Hematologiczna

Przyszpitalna Konsultacyjna Poradnia Hematologiczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Dermatologiczna

Przyszpitalna Poradnia Dermatologiczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Diabetologiczna

Przyszpitalna Poradnia Diabetologiczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Endokrynologiczna

Przyszpitalna Poradnia Endokrynologiczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologiczna

Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologiczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Leczenia Żywieniowego

Przyszpitalna Poradnia Leczenia Żywieniowego

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Nefrologiczno-Dializacyjna

Przyszpitalna Poradnia Nefrologiczno-Dializacyjna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Neonatologiczna

Przyszpitalna Poradnia Neonatologiczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna

Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Otolaryngologii

Przyszpitalna Poradnia Otolaryngologii

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Transplantacyjna

Przyszpitalna Poradnia Transplantacyjna

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Urologiczna

Przyszpitalna Poradnia Urologiczna

Przejdź
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Przejdź
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Przejdź
Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej

Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej

Przejdź
Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej

Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej

Przejdź
Wysokospecjalistyczne Pracownie Diagnostyczne Kliniki Hematologii

Wysokospecjalistyczne Pracownie Diagnostyczne Kliniki Hematologii

Przejdź
Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej

Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej

Przejdź
Przyszpitalna Poradnia Leczenia Bólu

Przyszpitalna Poradnia Leczenia Bólu

Przejdź
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna

Przejdź
Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej

Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej

Przejdź
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym

Przejdź
Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

Przejdź
Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii

Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii

Przejdź
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przejdź
Rejestracja Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc

Rejestracja Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc

Przejdź
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Przejdź
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Przejdź
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Przejdź
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Przejdź
Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Przejdź